Mister Internation Phitsanulok รอบ Audition

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก กองประกวด  Mister International Phitsanulok  2018  ได้นำผู้สมัครที่ผ่านการออดิชั่นเรียบร้อยแล้วจำนวน 28 คน มาเก็บตัวถ่ายภาพและถ่ายทำ VTR เพื่อเฟ้นหาหนุ่มหล่อมากความสามารถคนแรกของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นตัวแทน เข้าร่วมการประกวดบนเวที "Mister international Thailand 2018 รอบ Final ระดับประเทศ ต่อไป
สำหรับการจัดการประกวด มิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พิษณุโลก  2018 เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศที่มีวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและยังเป็นจังหวัดหนึ่งที่มี การจัดการ ด้านการท่องเที่ยวที่มีปฏิภาคเป็นเอกลักษณ์เพื่อให้คนทั่วไปรู้จักเมืองสองแควหรือ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อต้องการให้ธุรกิจ ชายงาม ย้อนกลับสู่ชุมชน โดยทำให้คนทั่วไปรู้จักจังหวัดพิษณุโลกมากขึ้น ผ่านผู้เข้าประกวดบนเวที มิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พิษณุโลก  2018 พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจภายในจังหวัดพิษณุโลก 
โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับความสวย ความงาม ให้มีความตื่นตัวและมั่นคงมากขึ้น และส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม มีส่วนร่วมในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่าน ผู้เข้าประกวดบนเวที มิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พิษณุโลก  2018 พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนและคนในพื้นที่ได้แสดงถึงศักยภาพ ในความพร้อมของ อัตลักษณ์ ของจังหวัดพิษณุโลก และส่งเสริมให้เยาวชนและสถานศึกษา ได้มีกิจกรรมร่วมกัน หรือเป็นช่องทางในการป้องปรามเรื่องยาเสพติด และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ภาคส่วนการแสดงถึงความร่วมมือกันที่จะส่งเสริมให้จังหวัดพิษณุโลกก้าวเข้าสู่การเตรียมความพร้อมที่เข้าสู่ ตู่ยุทธศาสตร์สู่อินโดจีนและอาเซียน ผ่านวิธีการจัดการประกวดมิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พิษณุโลก  2018
โดยการดำเนินงานเพื่อค้นหาตัวแทน (ชาย) อายุระหว่าง 17 - 27 ปี เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดพิษณุโลกไปเข้าประกวดมิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ 2018 ณ เดอะสเตสไลน์ เอเซียทีค และจะมีการประกวดรอบตัดสิน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก วันที่ 20 มกราคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 081-712-5458

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up