สุดคึกคักเทศกาลปีใหม่ม้งบ้านน้ำจวง

นายสุทัศน์  วงษ์ทับทิม นายอำเภอชาติตระการ  พร้อมด้วย นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลก นายพีรากร  ราชเพียรแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค และนายมนิตย์ สีฆสัมบันน์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันเปิดงานปีใหม่ม้ง 2019 บ้านน้ำจวงและบ้านน้ำจวง หมู่ 13 และ หมู่ 16 บ้านน้ำจวงใต้ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยมีนายยี  แซ่หยาง ผู้ใหญ่บ้านน้ำจวง ตลอดจนชาวบ้านน้ำจวงทั้ง 2 ตำบล ให้การต้อนรับ ซึ่งเทศกาลปีใหม่ม้ง 2019 จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงออกถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่สื่อถึงประวัติความเป็นมาของชนเผ่าม้งอย่างแท้จริง ปีใหม่ม้งของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งนั้น จะตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2 ของทุกปี ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม โดยชาวไทยภูเขาเผ่าม้งทุกเพศทุกวัยจะได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์กัน ภายในงานจะแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าหลากสีสันสวยงาม และมีกิจกรรมการละเล่นที่สนุกสนาน เช่น โยนลูกช่วง การร้องเพลง การเต้นรำ การเป่าแคนม้ง เป็นต้น
สำหรับเทศกาลปีใหม่ม้งบ้านน้ำจวง ได้จัดอย่างต่อเนื่องตลอดทุกๆ ปี เพื่อเป็นการสืบสานสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวบ้านน้ำจวงให้กับคนรุ่นหลังจากรุ่นสู่รุ่น ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-14 ม.ค. 2562 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ใจบุญอย่างล้นหลาม ส่วนไฮไลท์ของงาน คือ การชิมข้าวใหม่ม้งที่ชาวบ้านช่วยกันหุงสุกใหม่ๆ และการต้มไข่ไก่แจกผู้มาร่วมงานคนละฟอง ซึ่งเป็นไข่ที่ผ่านพิธีกรรมสู่ขวัญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้การแสดงในงานปีใหม่หมงปีนี้ได้รับความสนใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะการแสดงของเด็กๆบ้านน้ำจวง ที่มาเต็นประกอบเพลงเต่างอยได้อย่างน่ารักและสนุกสนานอย่างมาก

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up