รถหน่วยงานราชการลักไก่เลี้ยวในที่ห้ามเลี้ยว

นายชินนะ คชนิล นายกองค์การส่วนตำบลปากโทก เปิดเผยเมื่อ วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 10.00 น. ชาวบ้านตำบลปากโทกได้บันทึกภาพมีรถยนต์ 6 ล้อ ของหน่วยงานชลประทาน ได้มีพฤติกรรมกับรถบนเส้นทึบที่มีการตั้งแท่นล้มลุกแบ่งเขตจราจร เส้นทางพิษณุโลก - แควน้อย ถนนทางหลวงหมายเลข 1086 พิษณุโลก - แควน้อย ผ่านการตัวตำบลปากโทกซึ่งเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเมืองพิษณุโลกกับอำเภอวัดโบสถ์และพรหมพิราม เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกได้รับการสนับสนุนจากแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 ได้ติดตั้งแท่นล้มลุกเป็นเขตเกาะกลางถนนพร้อมป้ายจราจร บังคับใช้เพื่อลดอุบัติเหตุเบื้องต้นพร้อมตีเส้นทึบขอบเขตถนนกำหนดจุดยูเทิร์น เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 แต่ผ่านช่วงรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 2562 ได้เพียงแค่วันเดียว ก็มีชาวบ้านได้ถ่ายภาพรถหน่วยงานราชการ ฝ่าฝืนวินัยจราจรเสียเอง เพราะจุดตั้งแท่นล้มลุกดังกล่าวมีช่องที่คับแคบ ต้องขยับรถหลายครั้งกว่าจะเลี้ยวกลับได้ทำให้รถที่ผ่านไปผ่านมาต้องชะลอให้กับรถยนต์คันดังกล่าว
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาเส้นทางดังกล่าวได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณทางแยกเข้าบ้านตูม ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 รายและบาดเจ็บ 1 ราย แล้วที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งครั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตกว่า 100 ราย จนกระทั่งได้มีการประชาพิจารณ์ของชาวตำบลปากโทก เพื่อต้องการให้อุบัติเหตุในพื้นที่ตำบลปากโทกลดน้อยลง กรมทางหลวงจึงได้มาติดตั้งแท่นล้มลุก พร้อมป้ายจราจรและทำจุดยูเทิร์น เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งให้ลดน้อยลง

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up