ปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน เยือนถิ่นสองแคว

เวลา 16.00 น.วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ "ปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน เยือนถิ่นสองแคว" อย่างเป็นทางการโดยมี นายอำเภอทั้ง 9 อำเภอ นางสาวพรรณี สัสดีแพง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 นางวชิราภรณ์ น้อยยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดไปเป็นประธานในการปล่อยตัวนักปั่นบริเวณจุด "START" ในวันนี้เป็นการปั่นระยะทางรวม 25 กิโลเมตร มีประชาชนนักปั่นเดินทางมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวนมาก 
สำหรับโครงการ "ปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน เยือนถิ่นสองแคว" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 20 ธันวาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานอีกด้วย

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up