แสดงความยินดีรองนายกเทศมนตรีฯคนใหม่

ช่วงเช้าเมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา หน้าสำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก 
นางปิยนารถ ศิริเจริญพันธ์  หรือชาวพิษณุโลก รู้จักกันดีว่า”เจ้หม่วย” ภรรยาคนเก่งของนายอดิเทพ ศิริเจริญพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และอดีตรองนายเทศมนตรีนครพิษณุโลกที่ได้เสียชีวิตลง เข้ากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หน้าสำนักงานฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและการเริ่มงานวันแรกในตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกคนใหม่ รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับ
ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารและหน่วยงาน ตัวแทนชุมชนต่างๆ ร่วมแสดงความยินดี อาทิ 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก,นายบุญทรง แทนธานี , นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกนายสนาม คงเนตร ประธานชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลกและตัวแทนชุมชนหลายแห่ง 
สำหรับนางปิยนารถ ศิริเจริญพันธ์  หรือ”เจ้หม่วย” รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกคนใหม่ มีภูมิลำเนาเป็นคนตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก เคยเป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก,ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 2 สมัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก มีภารกิจดูแลงานกองสวัสดิการสังคม

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up