นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการดำเนินงานตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์)  กองทัพภาคที่ 3 โดยมี พลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการจำนวนมาก  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  รัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2561 
ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อปีพุทธศักราช 2553 กองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมกับบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ขึ้นที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อจัดทำเป็นศูนย์สาธิตในการน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันของกำลังพลและครอบครัว กระทั่งต่อมาวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ให้แนวพระราชดำริในการส่งเสริมทำเกษตรอินทรีย์ในหน่วยทหาร เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้แก่กำลังพลและประชาชนที่สนใจ กองทัพภาคที่ 3 จึงได้ดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริโดยใช้ชื่อว่า "โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยได้ดำเนินการในพื้นที่ค่ายทหารทั้งหมด 17 จังหวัดภาคเหนือ อาทิ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ, ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย, ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง และกองพลทหารราบที่ 7 เป็นต้น โดยในการดำเนินการจัดนิทรรศการครั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมจัดนิทรรศการ อาทิ การเพาะเลี้ยงปลานิลจิตรลดาพระราชทาน, การเพาะเลี้ยงกบ, การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ปทุมธานี 1, การเพาะเลี้ยงแพะพระราชทาน พันธุ์แบล็คเบงกอล, เมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ฯลฯ.

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up