ประปาต้านยาเสพติดคัพ ครั้งที่ 9

ที่ สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครพิษณุโลก (วัดแก้วร้าง)  หลังตลาดบ้านคลอง  กองการประปาเทศบาลนครพิษณุโลก จัดแข่งขันกีฬา ประปาต้านยาเสพติด  คัพ  ครั้งที่ 9 เป็นการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของผู้เล่นตลอดจนมีความน้ำใจต่อนักกีฬาและรณรงค์ป้องกันให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเยาวชนไทยมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดเพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  รวมทั้งเปิดเป็นสถานที่ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา ยกระดับมาตรฐานกีฬาในท้องถิ่น
            การจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คนปีนี้ มีทั้งหมด  74 ทีม แบ่งเป็นรุ่นอายุ 9 ปี
,  11 ปี และอายุ 13 ปี รวมทั้งสิ้น 74 ทีม จำนวนกว่า 500 กว่า และมีเยาวชนสนใจเข้าร่วมมากขึ้นทุกปี ท่ามกลางผู้ปกครอง ที่มาให้กำลังใจจำนวนมากโดยทาง กองการประปาเทศบาลนครพิษณุโลก คาดหวังว่า การจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ประปาต้านยาเสพติด คัพ จะช่วยสร้างภูมิกันให้กับเยาวชน

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up