งานวัดรูปแบบใหม่ จัดกลางวัน ใช้กีฬานำพามาหาบุญ ตามอย่าง บวร. หรือบ้านวัดโรงเรียน ประสานกัน อย่างแท้จริง ซึ่งน่ายึดถือไปเอาไปเป็นแบบอย่าง

ที่สนามโรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ หมู่ 9 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ภายในวัดแหลมโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง ได้จัดทำโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน หรือ บวร. ขนานแท้ ภายใต้ชื่อโครงการสนับสนุนฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการจัดในช่วงเวลากลางวัน นำเอาการแข่งขันกีฬาที่ชาวบ้านชอบมาแข่งขันกัน พร้อมนำพาบุญตามประเพณี เพื่อสร้างความสามัคคีของประชาชน ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาทั้งทางบก ทางน้ำ และครึ่งบกครึ่งน้ำ 
ทางบกนั้นได้จัดแข่งขันมอเตอร์ไซด์วิบาก ในพื้นที่กลางทุ่งนาที่เก็บเกี่ยวไปแล้ว มีประชาชนที่สนใจ นำรถจักรยานยนต์ที่มีอยู่ นำมาแข่งขันกันเพื่อชิงเงินรางวัลท่ามกลางเสียงเชียร์อย่างสนุกสนาน      ทางน้ำก็มีการแข่งขันเรือหางยาว และเรือหาปลา ที่มีใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของชาวบ้านอยู่แล้ว นำมาแข่งขันกันในคลองยมราช เพื่อชิงเงินรางวัล มีประชาชนนำเรือมาสมัครแข่งขันเป็นจำนวนมาก ส่วนการแข่งขันกีฬาครึ่งบกครึ่งน้ำ ก็คือการแข่งขันรถไถนาทางเลน โดยนำรถไถนาที่มีใช้อยู่ในเกือบทุกบ้านที่ใช้ปรับดินในการทำการเกษตร แต่เมื่อการทำนาสิ้นสุดลงตามฤดูกาล ก็นำมาแข่งขันเพื่อความสนุกสนานและสามัคคีกัน 
            โดยทุกการแข่งขันทุกประเภทนั้นได้เปิดเป็นการแข่งขันแบบโอเพ่น และแบบแสตนดาร์ท ซึ่งทั้ง 3 สนามแข่งขันนั้นอยู่โดยรอบวัดและโรงเรียน ที่สำคัญคือ เปิดแข่งขันพร้อม ๆ กันทุกสนาม ทางวัดแหลมโพธิ์ ก็ได้จัดเป็นกองอำนวยการงานบุญไว้ตรงจุดกึ่งกลาง แล้วเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน ทำบุญกฐินสามัคคีได้ตามจิตศรัทรา พร้อมทั้งให้ประชาชนในตำบล นำของดีในทุกหมู่บ้านออกมาจำหน่ายในราถูกและประหยัด...ในภาพรวมแล้ว นี่คืองานวัดรูปแบบใหม่ ที่แต่เดิมนิยมจัดกลางคืน มีมหรสพ ชิงช้า ม้าหมุน ตามที่เราเคยเห็นอยู่ทั่ว ๆ ไป แต่ที่วัดแหลมโพธิ์ ตำบลบ้านกร่าง จังหวัดพิษณุโลกนี้ ได้นำเอากีฬา นำพามาหาบุญ ตามแนวทาง บวร.จริง ๆ ส่งผลทำให้ประชาชนได้ตื่นตัวออกมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก การท่องเที่ยวภายในจึงเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เศรษฐกิจก็หมุนเวียนอยู่ในพื้นที่ ประเพณี และความสามัคคีก็เกิดขึ้นอย่างน่าทึ่ง ซึ่งน่ายึดถือเอาเป็นแบบอย่าง

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up