ชาวพล.เตรียมแสดงความคิดเห็น

สำนักงาน กกต.จว.พิษณุโลก ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 รูปแบบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดเป็นเวลาสิบวันนับแต่วันปิดประกาศ ตั้งแต่วันที่ 4-13 ตุลาคม 2561 โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 2 หมู่ 8 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก หมายเลขโทรศัพท์ 055-334235-8 
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up