ปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน เยือนถิ่นสองแคว

วันที่ 5 กุมถาพันธ์ 2560 เวลา 7.30 น. ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  หอการค้าจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน เยือนถิ่นสองแคว ครั้งที่ 1  โดยมีนายกฤษดา บุญลาช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ปล่อยตัวปั่นจักรยานในครั้งนี้

          ซึ่งหอการค้าจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมกับโรงเรียนสิ่นหมิน จัดงาน ปิดเมืองปั่นเปิดเมืองกินเยือนถิ่นสองแคว ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย  และยังเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ พร้อมทั้งอาหารขึ้นชื่อภายในจังหวัดด้วย

           สำหรับจังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่าง และในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าและบริการสี่แยกอินโดจีน จังหวัดได้ร่วมการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนในลักษณะ ประชารัฐ และยังส่งผลประโยชน์ทั้งด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและการส่งเสริมกิจกรรมเชิงสังคมที่เป็นประโยชน์ อีกทางหนึ่ง

             บรรยากาศภายในงาน มีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก และประชาชนที่สนใจปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 1,000 คน 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up