มหกรรมควายยักษ์ เมืองสองแคว ครั้งที่ 2

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมควายยักษ์ เมืองสองแคว ครั้งที่ 2
- ชมการประกวดควายงามจากทั่วประเทศ
- ฟังบรรยายพิเศษเรื่องควาย....ควาย
- ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตควาย
- ชมนิทรรศการและแสดงพันธุ์ควายงาม
- ซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย
ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up