พิษณุโลก รักษาการอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประชุมหารือจากกรณีพนักงานโรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิวได้รวมตัวกันเข้าร้องศูนย์ดำรงธรรมถูกเลิกจ้างงานอย่างไม่เป็นธรรม

‼️พิษณุโลก รักษาการอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประชุมหารือจากกรณีพนักงานโรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิวได้รวมตัวกันเข้าร้องศูนย์ดำรงธรรมถูกเลิกจ้างงานอย่างไม่เป็นธรรม
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุม ป.401 อาคารทีปวิทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ผศ. ดร. บัญชา ศรีสมบัติ รักษาการอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง หัวหน้ากรมแรงงานจังหวัดพิษณุโลก และพนักงานโรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จำนวน 28 คน มาประชุมหารือจากกรณีพนักงานโรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว ได้รวมตัวกันเข้าร้องศูนย์ดำรงธรรม เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ช่วยเหลือหลังจากต้องถูกเลิกจ้างกะทันหัน เนื่องจากผลกระทบโควิด โดยไม่ได้แจ้งพนักงานก่อนล่วงหน้า ตามสัญญาและกฎหมายกำหนด และไม่ได้จ่ายเงินชดเชย ทำให้พนักงาน 28 คน ต้องเดือดร้อน ไม่มีงานทำ


น.ส.หทัยชนก ศิริจันทร์ อายุ 30 ปี หัวหน้าพนักงานต้อนรับส่วนหน้า โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว กล่าวว่า พวกตนเป็นพนักงานโรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จำนวน 28 คน เคยได้นำพนักงานมาประชุมหารือ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมาได้แล้ว และจะประชุมหารือในวันนี้อีกครั้งหนึ่ง ในเรื่องค่าชดเชยที่ต้องได้ตามกฎหมายและสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ โดยชดเชยเงินเดือนให้พนักงานทุกคน 2 เดือนตามกฎหมายที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง นอกจากนั้น ประกันสังคมต้องจ่ายเงินให้อีก 70% ของเงินเดือน เป็นระยะเวลา 200 วัน คือเกือบ 7 เดือน แต่เมื่อได้มาพูดคุยกันแล้ว ปรากฏว่า ท่านรักษาการอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ไม่ได้พูดถึงเรื่องค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น ได้แต่พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับเอกสารเลิกจ้างพนักงาน ซึ่งพนักงานทั้งหมด 28 คน ได้ลงทะเบียนผู้ว่างานได้แล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา
ด้าน ผศ. ดร. บัญชา ศรีสมบัติ รักษาการอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ชี้แจงว่าเอกสารที่ทางโรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิวได้ออกมานั่น เป็นเอกสารที่ไม่ได้ผ่านการเซ็นต์รับรองจากท่านอธิการบดี หรือคณะกรรมการทางมหาวิทยาลัย เนื่องจากพนักงานทั้งหมดอยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัย ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรมแรงงานแต่อย่างได้ จึงทำให้เอกสารทั้งหมดเป็นโมฆะ พนักงานทุกคนสามารถกลับเข้าไปทำงานได้เหมือนเดิม และจะได้รับค่าจ้างตามปกติ รวมไปถึงจะหาทางแก้ปัญหาในวันที่พนักงานหยุดงานได้แล้ว 7 วัน
คำชี้แจงของรักษาการอธิบดี จึงทำให้พนักงานบางส่วนไม่พึ่งพอใจกับการชี้แจงดังกล่าว เพราะพนักงานบางส่วนได้ลงทะเบียนว่างงานไปหมดแล้ว และไม่ได้เป็นไปตามที่เจรจาในรอบที่ผ่านมา เพราะบางคนได้หางานใหม่แล้ว บางส่วนได้ยกเลิกหอพักและขนของกลับบ้านต่างจังหวัด
#ขอบคุณภาพข่าวคุณธณรัฐ​ เกิดมณี​ ผู้สื่อข่าวสวท.พิษณุโลก

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up