มน.พัฒนาชุดประคบสมุนไพรแบบพลังงานไฟฟ้า

ดร.ภญ.วธู พรหมพิทยารัตน์ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า ปัจจุบันลูกประคบสมุนไพร ได้นำมาใช้ในวงการแพทย์สมุนไพรกันจำนวนมาก ส่งผลให้นักวิจัย ของนิสิตแพทย์แผนไทยประยุกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการลูกประคบสมุนไพรให้มีนำมาใช้ประโยชน์มากขึ้น รวมถึงการนำลูกประคบมาใช้กับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพในรูปแบบเดิม ต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการกำกับดูแลทั้งในคลินิกหรือโรงพยาบาลต่างๆ ทำให้เกิดข้อจำกัดในการเข้าถึงของผู้ป่วย เช่น กลุ่มของผู้ป่วย ติดเตียง จึงนำมาสู่การพัฒนาออกแบบเป็นลูกประคบที่ใช้พลังงานไฟฟ้า โดยการใช้คู่กับสเปรย์ที่ได้จากสูตรสมุนไพรของลูกประคบ ด้วยความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
โดยลูกประคบที่ใช้พลังงานไฟฟ้า โดยการใช้คู่กับสเปรย์ที่ได้จากสูตรสมุนไพร นี้ได้รับทุนวิจัยจาก Innovation Hub ที่สนับสนุนการวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนา จึงได้เริ่มต้นทำการวิจัยในการพัฒนาลูกประคบ โดยเริ่มต้นที่พัฒนาสูตรสมุนไพรที่จะนำมาใช้ควบคู่กันไปก่อน จากนั้นก็พัฒนาปรับปรุงเครื่องลูกประคบแบบไฟฟ้า โดยใช้แก่นไม้สัก ไปทำการกลึงเป็นรูปประคบแล้วหุ้มด้วยโลหะ ที่สามารถควบคุมด้วยไฟฟ้า ขนาด 12 โวลต์  โดยตัวกล่องไม้เป็นตัวกำหนดอุณหภูมิ ปกติในการใช้งานอยู่ที่ 42 องศาเซลเซียล  จากนั้นก็สามารถนำไปใช้กดประคบร้อนในอวัยวะที่ปวดเมื่อย ซึ่งหลังจากประคบร้อนด้วยไฟฟ้าเสร็จแล้ว ก็จะมีเครื่องอ่านค่าแรงกวดความปวด หรือ Algometersอีกครั้ง ซึ่งเครื่องลูกประคบที่ใช้พลังงานไฟฟ้า สามารถใช้งานได้จริง 
ประสิทธิภาพผลของลูกประคบไฟฟ้า  ได้นำไปทดลองใช้กับผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายของโรงพยาบาลนครไทย จ.พิษณุโลก กว่า 70 คน และผลที่ได้จากการทดลองสามารถช่วยลดอาการปวด อาการอักเสบ ของกลุ่มเป้าหมายได้  และที่สำคัญในการผลิตนั้นถือว่ามีต้นทุนในการผลิตต่ำมาก ใช้งบประมาณไม่เกิน  5,000 บาทต่อ 1 เครื่อง แต่ในอนาคตผู้วิจัยกำลังพัฒนาตัวเครื่องให้มีมาตรฐานมากขึ้น และทำการวิจัยต่อเพื่อประเมินว่าความแตกต่างระหว่างการใช้ลูกประคบสมุนไพรแบบดั้งเดิม กับการใช้ลูกประคบที่ใช้พลังงานไฟฟ้า นั้นมีข้อแตกต่างกันหรือไม่ หรือการใช้ลูกประคบที่ใช้พลังงานไฟฟ้า จะดีกว่ากันเช่นไร ซึ่งล่าสุดผลงานวิจัยลูกประคบที่ใช้พลังงานไฟฟ้า นี้ได้รับการจดจดอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ใดสนใจลูกประคบที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ก็สามารถติดต่อสอบถาม ได้ 081-6713839

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up