พนักงานจัดระเบียบสายสื่อสาร

พนักงานสื่อสารโทรคมนาคมในจังหวัดพิษณุโลกรวมถึงบริษัทเอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด สาขาพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร  บริเวณถนนบรมไตรโลกนารถมาอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้เริ่มตั้งหน้าโรงภาพยนตร์เก่าราม่าจนถึงหน้าโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกเป็นระยะทางจำนวน 3.7 กิโลเมตร โดยได้รับการสนับสนุนรถกระเช้าไฟฟ้า ในการอำนวยความสะดวกจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมจากสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก เพื่อความสวยงามของบ้านเมือง สายไฟฟ้าและสายสื่อสารโทรคมนาคมมีระเบียบมากขึ้น รวมทั้งสร้างความปลอดภัยต่อบ้านเรือนประชาชน ห้างร้าน สถานที่ต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงลดความเสี่ยงต่อระบบสัญญาณไฟฟ้าลัดวงจรด้วย
โดยในครั้งต่อไป ในเดือนธันวาคม 2562นี้ จะจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม บริเวณตั้งแต่เชิงสะพานนเรศวรไปจนถึงหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก  ตำบลพลายชุมพลและจะสำรวจเส้นทางในสถานที่อื่นๆอีกภายในจังหวัดพิษณุโลก ที่มีสายสื่อสารเกิน 300 มิลลิเมตร เพื่อความเป็นระเบียบโดยจะเร่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2563

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up