จิตอาสาตัดผมผู้สูงอายุฟรี

ที่บ้านเลขที่ 25 หมู่ 8 ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มจิตอาสามูลนิธิสายธารพระพร คริสตจักรแห่งนิมิตพิษณุโลก ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมใจบริการตัดผมฟรีให้กับประชาชนที่สนใจ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ  ที่มีรายได้น้อยและบางรายไม่สามารถทำงานได้แล้วได้รับเพียงเบี้ยยังชีพและเบี้ยผู้สูงอายุเลี้ยงดูตัวเองเท่านั้น 
ด้านนางรุ่งฟ้า ยิ่งจรัสแสง หนึ่งในกลุ่มจิตอาสาที่มาตัดผม บอกว่า ตนและเพื่อนๆในกลุ่มส่วนหนึ่งเปิดร้านเสริมสวย บางรายว่างงานและได้ไปเรียนเป็นอาชีพก็มี จึงมีแนวคิดร่วมกันว่าอยากจะบริการตัดผมฟรีเพื่อเป็นการฝึกฝนอาชีพและช่วยเหลือสังคมสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุที่ได้รับบริการ ซึ่งแต่ละคนใช้เวลาตัดผมประมาณ 15-20นาทีมีการบริการเหมือนร้านตัดผมทั่วไป โดยกิจกรรมครั้งนี้มีช่างตัดผมมาบริการ 9-10 คน ซึ่งมีผู้สูงอายุเดินทางมาใช้บริการตลอดทั้งวัน
ส่วนความรู้สึกของผู้สูงอายุที่มาตัดผมฟรีบอกว่า  เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย เพราะถ้าไปใช้บริการที่ร้าน ต่อครั้งประมาณ30-40 บาท หากหมู่บ้านใดมีความประสงค์จะรับบริการตัดผมฟรีให้กับผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปรวมทั้งเด็กๆ  ติดต่อแจ้งล่วงหน้าได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์081-6747-745 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up