ค่ายอิงลิชแคมป์ “Academy of Magic สัญจรครั้งที่ 1

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลนครพิษณุโลก สถาบันนานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จำกัด จับมือกับ สถาบันสอนพิเศษ คิงส์ตัน เฮ้าส์ อคาเดมี จัดกิจกรรม ค่ายสัญจร อิงลิชแคมป์ “Academy of Magic” ครั้งที่ 1 ตอน Harry potter เปิดโลกเวทมนต์ เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ และตอบสนองคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียนด้านทักษะพื้นฐาน การสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดการคิด วิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างศักยภาพรอบด้านด้วย STEM เพื่อฝึกให้เยาวชนได้เรียนรู้วิธีการระดมสมองและอภิปรายเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาภายในกลุ่มด้วยเหตุและผลรวมทั้งการวางแผนการปฏิบัติการล่วงหน้า การตัดสินใจแบบได้เปรียบ-เสียเปรียบตามทฤษฎีเกม และได้ทักษะในการพัฒนาตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพื่อไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะทักษะกระบวนการทางภาษาอังกฤษ  ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียนและทักษะการสื่อความหมาย

คุณรัตนาภรณ์ นวนนิ่ม ผู้จัดการแผนกเยาวชนและครอบครัว สถาบัน นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จำกัด ได้กล่าวว่า สำหรับค่ายสัญจร อิงลิชแคมป์ “Academy of Magic” ในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่จัดสัญจรนอกพื้นที่ โดยได้คัดเลือกจากคณะกรรมการว่าจะมาสัญจรกันที่ จ.พิษณุโลก ซึ่งตรงกับช่วง Summer ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่พอดี เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนผ่านวรรณกรรม Harry Potter ที่ดำเนินกจิรรมฝ่านเจ้าของภาษาโดยตรง โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งหมด ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกๆด้าน เสริมสร้างความมั่นใจ โดยเน้นการสื่อสารผ่านกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ผสมผสานกาเรียนรู้ในรูปแบบ STEM คือการมุ่งเน้นการบูรณาการความรู้จาก 4 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์(S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) และคณิตศาสตร์ (M) ซึ่งการเรียนรู้แบบผสมผสานจะทำให้เด็กเกิดการคิด วิเคราะห์และลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างศักยภาพรอบด้านและเป็นการใช้เวลาว่างในช่วง SUMMER อย่างเกิดประโยชน์มากที่สุด

คุณรัตนาภรณ์ นวนนิ่ม ผู้จัดการแผนกเยาวชนและครอบครัว สถาบัน นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จำกัด ได้กล่าวต่ออีกว่า สำหรับคอนเซ็ปต์ “Academy of magic” มหัศจรรย์โรงเรียนเวทมนต์ อิงจากวรรณกรรมเรื่อง Harry Potter เพราะว่าเด็กจะมีจินตนาความใฝ่รู้ และความตื่นตัวจากตัวละครในวรรณกรรม ซึ่งเมื่อนำมาผสมผสานเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้จะทำให้เด็กมีความสนใจ อยากรู้ และค้นหาคำตอบของเวทย์มนต์ ผ่านกระบวนการ STEM ได้อย่างไม่น่าเบื่อเหมือนการเรียนเลคเชอร์หรือทฤษฏี

สำหรับกิจกรรม ค่าย อิงลิชแคมป์ “Academy of Magic” มหัศจรรย์โรงเรียนเวทมนต์ ตอน Harry Potter จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2562 ซึ่งไฮไลท์ของงาน เด็กและเยาวชนจะได้ตื่นเต้นเร้าใจไปกับการได้รับจดหมายตอบรับจาก Hogwarts ไปถึงหน้าประตูบ้าน ร่วมลุ้นไปกับการเลือกบ้านจากหมวกคัดสรร (The Sorting Hat) สร้างสรรค์ไม้กายสิทธิ์ส่วนตัวกับ Mr. Ollivander พร้อมร่ายเวทมนต์สุดหรรษา เรียนรู้วิชาการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดกับ Prof. Snape เรียนวิชาปรุงยาสุดหรรษากับ Prof. Slughorn  ร่ายเวทมนต์เปลี่ยนรูป สร้างสัตว์วิเศษไปกับ Prof. McGonagall สนุกสนานไปกับกีฬา Quidditch ด้วยไม้กวาดวิเศษ ซึ่งบรรยากาศในวันนี้เป็นไปด้วยความสนุกสนานท่ามกลางเสียงหัวเราะของเด็กและเยาวชน จาก จ.พิษณุโลกกว่า 40 คนที่เข้าร่วมโครงการ และบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นอีกทุกช่วง Summer เลยทีเดียว

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up