เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้ว ไส้เดือนออกมาจากดินจำนวนมาก

วันที่17 ตุลาคม 2562 กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ สภาพอากาศที่ จ.พิษณุโลกเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีลมเย็นจากเหนือโชยลงมาเป็นระยะ ๆ และในช่วงเริ่มต้นฤดูหนาว มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งที่หลายคนสังเกตเห็นได้ คือไส้เดือนจำนวนมากออกมาจากดิน  ที่สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.พิษณุโลก สวนสาธารณะกลางเมืองพิษณุโลก ในระยะนี้ถ้าใครไปเดิน วิ่ง ปั่นจักรยานออกกำลังกายตอนเช้า จะพบเห็นปรากฏการณ์ ไส้เดือนจำนวนมาก ออกมาจากดิน จากสนามหญ้า เลื้อยยั้วเยี้ยเต็มไปหมดบริเวณทางเดิน ทางวิ่ง ของสวนชมน่านฯ บ้างก็ถูกนกมาจิกกิน บ้างก็ไม่พ้นมดมากัดกิน และอีกจำนวนมากก็ถูกเท้าคน รถจักรยานเหยียบตาย ขณะที่ผู้ออกกำลังกายบางคน ได้เตรียมแก้วน้ำมาเก็บไส้เดือนที่ออกมาจากดินด้วย จะนำไปปล่อยในสวนที่บ้านให้ช่วยพรวนดิน ขี้ของไส้เดือนเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ 
ปรากฏการณ์ไส้เดือนออกมาจากดินนั้น ส่วนใหญ่จะออกมาในช่วงฤดูหนาว  ไม่มีคำตอบแน่ชัดว่าทำไมไส้เดือนจึงออกมาจากดินจำนวนมากในช่วงหน้าหนาว ความเห็นจากการค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต บ้างก็ให้ความเห็นว่า เป็นเพราะความชื้นในดิน ออกซิเจนในดินมีน้อย ในช่วงหน้าหนาว จึงพบเห็นออกมาจากดินจำนวนมาก

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up