เชิญเที่ยวงานสินค้าสหกรณ์

นายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก   กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด  เตรียมจัดงาน “มหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 2562 จังหวัดพิษณุโลก”  เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ และผลไม้คุณภาพของขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป เพิ่มโอกาสทางการตลาด ช่วยเหลือเกษตรกรในการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค และช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนกำหนดจัดขึ้นวันที่ 26-30 กันยายน 2562  ณ บริเวณลานกิจกรรมภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์พิษณุโลก   
สำหรับกิจกรรม มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพต่างๆ จากขบวนการสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์  เครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ และกลุ่มผู้ผลิตต่าง ๆ เปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ของทุกวัน ซึ่งมีให้เลือกซื้อทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค ผักสดและผลไม้ตามฤดูกาล จากสวนเกษตรกรส่งตรงถึงผู้บริโภคในราคาย่อมเยา 
นอกจากนี้  ยังจัดให้มีช่วงช๊อปเพลินได้เกินคุ้มกับ “กิจกรรมสินค้านาทีทอง” ที่นำมาลดราคา  กิจกรรม “สหกรณ์สอนอาชีพ”  โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้มาฝึกสอนอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจฝึกอาชีพได้เรียนฟรีทุกวัน อาทิ สอนวิธีการจัดดอกไม้ การทำขนมทองม้วน การทำโมบายมะกรูด การทำการบูรผลไม้ และการทำชูชิ เป็นต้น โดยเปิดทำการสอน วันละ 2 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 12.00 -14.00 น. เพื่อสามารถนำความรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงไปประกอบอาชีพเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 2562 จังหวัดพิษณุโลกวันที่ 26-30 กันยายน 2562  ณ บริเวณลานกิจกรรมภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์พิษณุโลก   

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up