น้ำหลากเต็มทุ่งแม่ระหัน ชาวบ้านออกหาปลา

สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพิษณุโลกยังคงเหลือเฝ้าระวังในเขตลุ่มน้ำยม ขณะนี้มวลน้ำก้อนใหญ่ได้เคลื่อนผ่าน จ.สุโขทัย เข้าสู่ จ.พิษณุโลกแล้ว ชลประทานได้แจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำยม และแม่น้ำยมสายเก่า หรือ คลองเมม ให้เก็บของขึ้นที่สูง ขณะที่น้ำที่ไหลบ่ามาทางตอนเหนือของ จ.พิษณุโลก ล้นแม่น้ำยมสายเก่า ได้เริ่มไหลท่วมทุ่งนาเป็นวงกว้างหลายหมื่นไร่ ตั้งแต่ ต.วังวน ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม ต่อเนื่องถึง ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ และ ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก  ทำให้บรรยากาศในพื้นที่ทุ่งแม่ระหัน ชาวบ้านกร่าง ต่างหันมาประกอบอาชีพหาปลาเป็นอาชีพเสริม จำนวนมากต่างมีเรือเหล็ก ติดเครื่องยนต์ เพื่อใช้สำหรับออกไปในทุ่งแม่ระหัน ทั้งลงข่าย และดักลอบแดง ตามเส้นทางน้ำไหล ในช่วงนี้ระดับน้ำที่ท่วมทุ่งสูงประมาณ 1-2 เมตร กินพื้นที่ร่วมหมื่นไร่ เมื่อได้ปลามาแล้ว ก็จะนำกลับมาที่บ้าน ทำการคัดแยกปลา และทำปลาโดยการตัดหัว นำไส้ออก ส่วนใหญ่แล้วจะได้ปลาสร้อย ปลาที่ชุกชุมอย่างมากในลุ่มน้ำยม จะนำไปขายให้แม่ค้าที่มารับซื้อในหมู่บ้าน กิโลกรัมละ 25 บาท มีรายได้แต่ละครัวเรือนวันละ 100-300 บาท ขึ้นอยู่กับชนิดและจำนวนปลาที่จับได้ 
นายธนันกรณ์ เทศทอง อายุ 52 ปี ชาวบ้านแม่ระหัน ต.บ้านกร่าง เปิดเผยว่า ปีนี้น้ำหลากมาเร็ว เพิ่งกำลังท่วมทุ่ง ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ซึ่งเก็บเกี่ยวกันไปหมดแล้ว จึงหันมาทำประมง ออกหาปลา ช่วงนี้จะมีปลาสร้อยชุกชุมมาก ๆ ส่วนปลาใหญ่ยังไม่มี เพราะน้ำกำลังท่วมทุ่ง ออกจับปลาทุกวัน พอเป็นรายได้เสริมช่วงน้ำท่วมและว่างเว้นจากการทำนา
นอกจากหาปลาแล้ว ยังสามารถดักหนูนา ที่หนีน้ำท่วมขึ้นมาอาศัยอยู่บริเวณบ้าน  นำมาประกอบอาหารได้อีกจำนวนมาก ขณะที่ในหมู่บ้าน เด็ก ๆ ในบ้านแม่ระหัน ได้นัดรวมตัวกันมาเล่นน้ำที่บ้านเพื่อนอย่างสนุกสนาน

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up