เฝ้าระวังแม่น้ำยมสายเก่าเปี่ยมตลิ่งบางส่วนเอ่อท่วมไร่นา

ที่คลองเมม หรือที่ลุ่มรับน้ำแม่น้ำยมสายเก่า ช่วงผ่านจังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งเป็นหนึ่งวิธีการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล  โดยวันนี้ ทางประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ อำภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จุดที่นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมนั้น  ได้พร่องน้ำลงมาเพื่อลดปริมาณน้ำ  เพื่อไม่ให้น้ำเข้าไปสู่แม่น้ำยมช่วงผ่านตัวเมืองสุโขทัยมากจนท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ  ส่งผลทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บางจุดที่เป็นที่ลุ่มต่ำเริ่มมีน้ำเข้า  ชาวบ้านต่างใช้เครื่องสูบน้ำ และกรอกกระสอบทรายเตรียมไว้เพื่อป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมคลองเมมมากนัก  และชาวบ้านยังคงวางยอดักปลา เพื่อจับปลาไปเป็นเป็นอาชีพเสริมไว้ด้วย ซึ่งวันนี้ระดับน้ำสูงขึ้นถึง 5.0 เมตร จากจุดวัดระดับน้ำคลองเมมบริเวณ ตำบลท่าช้าง อำเภอพรมพิราม เท่ากับระดับผืนนาที่มีคันดินกั้นตลอดลำคลองน้ำ ในขณะที่บริเวณสะพานบ้านท่าช้าง ถึงบ้านวังน้ำเย็น  ระดับน้ำขึ้นสูงเปี่ยมตลิ่ง หากมีปริมาณน้ำปล่อยมามากกว่านี้ ก็จะไหลล้นคันดินเอ่อท่วมบ้านเรือนและไร่นา ที่บางส่วนได้เก็บเกี่ยวไปก่อนหน้านี้บ้างแล้ว โดยน้ำทั้งหมดก็จะไหลลงสู่แม่น้ำยมสายปัจจุบัน  และผันสู่โครงการบางระกำโมเดล ตามแผน
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up