จำหน่ายมังคุดช่วยเกษตรกรใต้

ช่วงเช้าวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา บริเวณด้านหน้า สำนักงานสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 อำเภอเมืองพิษณุโลก บรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้า มีกลุ่มพี่น้องเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสำนักงานสหกรณ์ทั้ง 9 อำเภอและประชาชนที่สนใจ มาซื้อมังคุดของกลุ่มชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยะลา เพื่อเป็นการกระจายสินค้าและให้ประชาชนได้รับประทานมังคุดราคาถูก สดใหม่จากสวน โดยมีราคากิโลกรัมละ 35 บาท และ 4 กิโลกรัม 100 บาท 
    

ด้าน ดร.กัญญา งามสงวน ผู้จัดการสำนักงานสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด  กล่าวว่า มังคุดที่รับมาช่วยจำหน่ายให้กับเกษตรกรในภาคใต้ครั้งนี้มีจำนวน 3 ตัน หรือ 3,000 กิโลกรัม ซึ่งมีราคาถูกมากและอร่อยสดใหม่ เนื้อฟูนุ่ม เม็ดเล็กเปลือกบาง โดยเปิดจำหน่ายเพียงวันเดียว ครึ่งวันก็หมด ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไปที่ซื้อไปรับประทานและกลุ่มสมาชิกสหกรณ์  นอกจากนี้ยังมี ลองก่องในราคา 4 กิโลกรัม 100 บาทและทุเรียนหมอนทอง กิโลกรัมละ 130 บาทอีกด้วย
    

นายประภาส งามสงวน ประธานกรรมการสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด กล่าวว่า มังคุดที่นำมาจำหน่าย เป็นเกรดพรีเมียม มาตรฐาน GAP จากเกษตรภาคใต้ จังหวัดยะลา เพื่อเร่งระบายผลผลิต ผ่านช่องทางเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์  และการกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคในจังหวัดพิษณุโลกได้เลือกซื้อจากเกษตรกรโดยตรง รวมทั้งให้ผู้บริโภคได้รับประทานผลไม้ที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม รวมทั้งช่วยเหลือและกระจายสินค้าการเกษตร ให้กับเกษตรกรในภาคใต้ด้วย
        

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up