แข่งขันเซปักตะกร้อ “คิงด้อม คัพ ครั้งที่ 1”

ที่ โรงยิมเนเซียม 2500 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการแข่งขันเซปักตะกร้อ คิงด้อม คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, นายฐานุพงศ์  เจริญสุรภิรมย์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก, สิบเอก ดร.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ,นายชูพงษ์ แผนสนิท แอดมินเพจพิษณุโลกบ้านเรา นายเรวัตร พนาอุดมสิน ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทคิงด้อมทัวร์จำกัด ร่วมพิธีเปิด เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างในการออกำลังกายห่างไกลจากยาเสพติดผ่านกีฬาเซปักตะกร้อ ส่งเสริมให้นักกีฬาที่มาแต่ละจังหวัดได้ร่วมแข่งขันพัฒนาทักษะมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความรักความสามัคคี โดยกำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีทีมนักกีฬาชายจำนวน 20 ทีมและทีมหญิง 16 ทีม ร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 40 ทีม  ทั้งนี้มีนักกีฬาจากจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมแข่งขันรวมทั้งเจ้าหน้าที่ ไม่ต่ำกว่า 250 คน 
สำหรับ รายการแข่งขันชิงชนะเลิศ อันดับที่ 1 ,2 และ 3 ทีมชาย จะได้รับถ้วยเกียรติยศจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมเงินรางวัล จากบริษัทคิงด้อมทัวร์ ส่วน ทีมชนะเลิศอันดับที่ 1 ,2 และ 3 ทีมหญิง จะได้รับถ้วยเกียรติยศจากท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลบางระกำเมืองใหม่ พร้อมเงินรางวัลจากบริษัทคิงด้อมทัวร์ การแข่งขันจัดโดยโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ,เพจพิษณุโลกบ้านเรา ,บริษัทคิงด้อมทัวร์จำกัด

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up