ประกวดสิ่งประดิษฐ์-นวัตกรรม PEA

ที่ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมืองพิษณุโลก นายจตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน “PEA Innovation Day 2019 ระดับเขต”เพื่อจัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์นโยบายของ PEA แบ่งเป็น 2 ประเภทผลงาน ได้แก่ ประเภท process Innovation จำนวน 8 ผลงาน และประเภท Product Innovation จำนวน 19 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 27 ผลงาน
    เพื่อคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ เป็นตัวแทน นำเสนอภายใน”งานประชุมวิชาการ”ในเดือนกันยายน 2562  ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร และส่งเสริมพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการดำเนินงาน  รวมทั้งการจัดทำนวัตกรรมใหม่ๆและนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดำเนินงาน พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์นำไปขยายผลต่อไป ทั้งนี้ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ไปร่วมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ มาจัดแสดงให้รับชมอีกด้วย
    ด้าน นายจตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 กล่าวว่า เพื่อให้เป็นตามยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นับว่าเป็นปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up