ครูเทศบาลฯ ใช้เวลาว่างประดิษฐ์เทียนเดคูพาจ

ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ สิ่งหนึ่งที่ชาวพุทธศาสนิกชน นิยมที่นำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจตลอดช่วงพรรษานอกจากผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องอัฐบริขารแล้ว  ก็คือ เทียนพรรษา ซึ่งที่ร้านพอใจช๊อป อยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

น.ส.ทัดดาว   ละอองแก้ว ครูประจำการของโรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร สังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ได้ใช้เวลาว่างจากการสอนช่วงตอนเย็น และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์  นำเทียนพรรษาสีขาวขนาดต่าง ๆ กัน ตั้งแต่ขนาดเล็ก 4x45 , 5x60 , 7x70 และ 3 กิโลกรัม ขนาดใหญ่ มาประดิษฐ์ใส่ลวดลายแทนการแกะสลัก และประดับด้วยดอกไม้ ที่เราเคยเห็นอยู่เป็นประจำ โดยใช้วิธีการลงลายเดคูพาจ นำกระสาชนิดบางที่สุด ทำการลงลวดลายสีสัน ที่ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ปริ้นกระดาษสาแบบไม่ซึมน้ำออกมา ส่วนใหญ่จะเป็นรูปพระพุทธรูป รูปลายดอกบัว และดอกไม้ต่าง ๆ  จากนั้นได้ตัดกระดาษออกมาด้วยกรรไกร นำมาวางบนพื้นผิวเทียนให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ จากนั้นนำไดร์ความร้อนเป่าผ่านกระดาษไขเขียนแบบ จนน้ำตาเทียนซึมผ่านกระดาษสา กระทั่งฝังอยู่ในเนื้อเทียน ปล่อยจนเทียนเย็น แล้วผูกริบบิ้นอย่างสวยงาม วิธีนี้สวยงามวิจิตรตระการตาอย่างมาก เมื่อนำมาจุดใช้งานแล้วก็จะสลายไปกันเนื้อเทียน ขณะนี้มีผู้สนใจสั่งทำเป็นจำนวนมาก ท่าสามารถชมความงดงามได้ที่  หมายเลขโทรศัพท์ 084-6969154    หรือ ที่หน้า    Face book   ทัดดาว ละอองแก้ว ก็ได้


folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up