แบดมินตัน เทศบาลนครพิษณุโลก ต้านยาเสพติด

ที่สนามแบดมินตันเทศบาลนครพิษณุโลก นางสาวณัฐทรัชต์ ชามพูนท รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการแข่งขันแบดมินตันเทศบาลนครพิษณุโลก ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 ขึ้น ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่  6-7 ก.ค. โดยในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ทางเทศบาลนครพิษณุโลกจัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมและความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนและประชาชนในการเล่นกีฬา และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ย่อมทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ นำไปสู่สุขภาพจิตที่ดีปลูกฝังให้เด็ก และเยาวชนประชาชนทั่วไป รู้จักการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานด้านกีฬาแบดมินตันให้กับเด็กและเยาวชนและประชาชนนำไปสู่การแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในกีฬาอาชีพ และที่สำคัญเพื่อให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ต้านภัยยาเสพติด
โดยในการแข่งขันในครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี (ชาย-หญิง)รุ่นไม่เกิน 12 ปี (ชาย-หญิง) และรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (ชาย-หญิง) มีนักกีฬาจากจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเชียงใหม่  และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 75 คน ท่ามกลางผู้ปกครองมาร่วมเชียร์กันจำนวนมาก
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up