ร่วมโหวตคลิปสร้างสรรค์เยาวชนพิษณุโลก

นายพุทธพร อินอ่อน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการผลิตคลิปวีดีโอของน้องๆ เยาวชน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กล่าวว่า หลังจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ได้มีโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กิจกรรม”อบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำสื่อดิจิทัลในรูปแบบคลิปวีดีโอ”ภายใต้หัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่อ”โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปลุกสำนึกด้านการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การรู้เท่าทันสื่อและเลือกบริโภคสื่ออย่างถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป นำไปสู่การร่วมกันป้องกัน แก้ไขปัญหาและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สังคม หลักเกณฑ์การส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวด ทีมละ 3 คน และต้องผ่านการอบรมการผลิต 1 สัปดาห์ และความยาว 1 นาที
สำหรับจังหวัดพิษณุโลก ได้ส่งเข้าประกวดคัดเลือก 30-40 ทีม มี 1 ทีมที่ผ่านคัดเลือกระดับจังหวัดเข้ารอบคัดเลือก 1 ใน 30 ทีมของประเทศ คือ ทีม “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ชื่อคลิปว่า”คิดก่อนทำ” มีแนวคิดเนื้อสำคัญเกี่ยวกับ”เด็กผู้หญิงโดนกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ แต่ความเป็นจริงไม่ได้ทำผิดอะไร”เป็นการสอนให้ระวังการคิดก่อนแชร์ในโลกโซเชียล
จึงขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดพิษณุโลก น้องๆ เยาวชน ร่วมโหวตสุดยอดคลิปวีดีโอ”คิดก่อนทำ” ซึ่ง 1 โหวตของการถูกใจ หรือกดไลด์ มีส่วนสำคัญต่อผลการประกวดในรอบตัดสินและปิดการโหวตวันสุดท้ายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้โดยเข้าไป กด https://youtu.be/mcxizbwDRPc

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up