ปฐมนิเทศนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมาณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้มีพระคุณต่อบ้านเมืองผืนแผ่นดินไทยและมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนิสิตใหม่เข้าร่วมในพิธีกว่า 6,200 คน  โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดงาน หนึ่งในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ Beginning Camp ครั้งที่ 18 HISTORY OF THE FOUNDATION :จุดเริ่มต้นความภาคภูมิใจในดินแดนนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562
เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ ปรับสภาพก่อนการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ช่วงระหว่างวันที่ 19 -21 มิถุนายน 2562การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น  พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
, แนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัย แนะนำผู้นำนิสิต องค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต, กิจกรรม จิตวิญญาณและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย”, จิตวิญญาณลูกนเรศ, การแสดงของชมรมประสานเสียง (NU CHOIR) และผู้นำเชียร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิธีเทียน และปิดท้ายกับกิจกรรมประทับใจนำนิสิตน้องใหม่ลอดซุ้มประตูเมือง จากเวียง สู่วัง, กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนิสิตใหม่ได้มีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน และดำเนินชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างมีความสุข
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up