อบจ.เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพร้อมทั้งนำข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มจำนวนหนึ่งไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 2 ราย ที่ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม รายแรกคือ นางหอม ภู่ยิ้ม อายุ 65 ปี และรายที่สอง นางทองห่อ สุขกายะ อายุ 95 ปี ซึ่งผู้ป่วยทั้งสองรายไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันประเทศไทยกำลังมุ่งเข้าสู่สังคมแห่งผู้สูงวัย และมีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากขาดการดูแลเอาใจใส่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง
โดยผู้สูงอายุอาศัยเบี้ยยังชีพเท่านั้น อีกทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ หลายรายในสังคมมีโรคประจำตัวหรือต้องเป็นผู้ติดเตียง ไม่มีโอกาสออกมาทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มหรือชมรมต่าง ๆ บางรายอาจเกิดความน้อยใจหรือหมดกำลังใจที่จะดำเนินชีวิต ดังนั้นนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้กับผู้ป่วยทั้งสองรายต่อไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up