แล้งหนักเขื่อนแควน้อย น้ำลดหน้าเขื่อนแห้งขอดเห็นสันดอน

นายวรวุฒิ  เนียมน้อย ผู้อำนวยการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน   เปิดเผยถึงปริมาณน้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนลดน้อยลงมาก เนื่องจากฝนตกทิ้งช่วง  ไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อน ทำให้ระดับน้ำในเขื่อนอยู่ที่ 229.90 ล้าน ลบ.ม.  หรือคิดเป็น 24.48 %   ของปริมาณการเก็บกักในอ่าง  โดยช่วงนี้ยังมีการระบายน้ำออกเฉลี่ย 30. ลบ.ม./วินาที  ระดับน้ำในอ่างขณะนี้ยังไม่ถึงเกณฑ์ต่ำสุด    ซึ่งปริมาณน้ำที่มีอยู่  ยังสามารถคอนโทรนได้เพียงพอใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้ง  แม้ว่าทางกรมอุตุ ฯ จะออกข่าวมาว่าปีนี้ ฝนจะตกล่าช้ากว่ากำหนด  ซึ่งปกติฝนจะต้องตกในกลางเดือนพฤษภาคมนี้   สำหรับปีนี้คาดการณ์ว่า ฝนอาจจะยืดไปจนถึงเดือนกรกฎาคม  แต่ก็ไม่รู้สึกกังวล  เนื่องจากทุกปี เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จะมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 2,000 ล้าน ลบ.ม.  แต่ความจุของเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน สามารถรองรับปริมาณน้ำได้เพียง 939 ล้าน ลบ.ม. เท่านั้น จึงเชื่อว่าปริมาณน้ำฝนตกในพื้นที่จะเพียงพอใช้ตลอดทั้งปี  
อย่างไรก็ตาม ได้มรการตั้งศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมทั้งงดการปลูกข้าว พืชผลทางการเกษตรในเขตชลประทานเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนต่อเนื่อง   ยกเว้นเกษตรกรมีแหล่งน้ำบาดาล ใช้ทำการเกษตรเอง ซึ่งเกษตรกรยอมรับหากผลผลิตเกิดความเสียหายขึ้น 
นายวรวุฒิ กล่าวว่า สำหรับการขอทำฝนหลวง ในเวลานี้ยังไม่มีการดำเนินการเรื่องนี้แต่อย่างใด เนื่องจากสภาพอากาศร้อนมาก และไม่มั่นใจว่าฝนจะตกในเขตพื้นที่เหนือเขื่อนหรือไม่ แต่ระดับน้ำที่มีอยู่ตนมั่นใจว่าสามารถบริหารจัดการจนสิ้นสุดฤดูแล้งนี้ได้ มั่นใจว่าฝนจะตกลงมาเติมน้ำได้ทันก่อนถึงจุดวิกฤติแน่นอน
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ไปตรวจสอบปริมาณน้ำในเขื่อน พบว่าที่บริเวณประตูระบายน้ำท้ายเขื่อน มีระดับน้ำที่ลดลงจนเหลือสันดอนโพล่ขึ้นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่ 2 ที่ระดับในเขื่อนแควน้อยลดลงเห็นสันดอน คือในปี 2559 ซึ่งหากฝนทิ้งช่วงในต้นฤดูฝนที่จะมาถึง คาดว่าระดับน้ำอาจลดลงอีก

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up