เปิดถนนสายบ้านหนองนาเชื่อมต่อบ้านหนองกรับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านดงกวาง ต.หนองกุลา อ.บางระกำ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดถนนสายบ้านหนองนาเชื่อมต่อบ้านหนองกรับ โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 3 กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ในการสัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตรและเป็นการพัฒนาชีวิตของประชาชนในชนบทให้ดียิ่งขึ้น 
โดยมีนายธวัชชัยเลี้ยงประเสริฐ ผู้ตรวจการกรมการปกครองท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมเปิดใช้ถนนสายดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up