สืบสานประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ

ที่วัดเสนาสน์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นวัดที่มีองค์พระมหาเจดีย์ขนาดใหญ่มากประดิษฐานอยู่ ด้านบนบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า ซึ่งมีอายุกว่า 1,000 ปี ซึ่งพระมหาไหล่ลายได้อัญเชิญมาประดิษฐาน สมัยเดียวกันกับองค์พระปฐมเจดีย์  
นาย ไพบูลย์ ณ บุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกบัว และสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุวัดเสนาสน์  พร้อมอัญเชิญพระแก้วสีฟ้าคราม พระพุทธรูปเก่าแก่ที่ปรากฏอยู่ที่วัดเสนาสน์นี้เพียงแห่งเดียว และพระบรมสารีริกธาตุไว้ในมณฑปบนเสลี่ยงเก่าแก่ ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางหาชมได้ยากยิ่ง 
และที่สำคัญคือเป็นเสลี่ยงเก่าแก่ที่เหลืออยู่หนึ่งเดียวในจังหวัดพิษณุโลก พุทธศาสนิกชนต่างทำการแห่แหนไป 3 รอบพระอุโบสถ พร้อมเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนสรงน้ำตลอดเส้นทาง ก่อนทำพิธีสวดพุทธมงคล ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธี ซึ่งประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุวัดเสนาสน์นี้ ได้กระทำสืบต่อ ๆ กันเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 5 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองนั่นเอง

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up