พิธีงานบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมือง

เช้าวันที่ 8 เมษายน 2562 ที่ศาลหลักเมืองพิษณุโลกหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองพิษณุโลกประจำปี 2562 ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับอำเภอเมืองพิษณุโลกส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ของอำเภอเมืองพิษณุโลกจัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเป็นหลักชัยหลักใจและเป็นศูนย์รวมน้ำใจให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีของชาวจังหวัดพิษณุโลก
ศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก ถูกสร้างขึ้นที่บริเวณริมแม่น้ำน่าน ฝั่งตะวันตก ตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก ออกแบบอาคารโดยกรมศิลปากร เป็นแบบยอดปรางค์ มีฐานกว้าง16.60 เมตรสูง 10.65 เมตร โดยจัดสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน พุทธศักราช 2540 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พระอิสริยยศของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในขณะนั้น เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงเปิดศาลหลักเมืองพิษณุโลก 
โดยเสาหลักเมืองพิษณุโลกทำจากไม้มงคลหลายชนิดประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนลำต้น จากโคนลำต้นถึงลูกฟัก ทำจากไม้ราชพฤกษ์ ส่วนที่ 2 เป็นท่อนลูกแก้ว ทำจาก ไม้ชิงชัน ส่วนที่ 3 เป็นส่วนยอด ยอดบัวตูมประกอบด้วยลูกแก้วทำจากไม้สักทองตายพรายและได้นำไปเข้าพิธีพุทธาภิเษกที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ดังนั้นในทุกๆปี จังหวัดพิษณุโลกจึงได้ร่วมกับอำเภอเมืองพิษณุโลกจัดงานบวงสรวงสมโภชขึ้นในวันที่ 8 เมษายน ของทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลและกระตุ้นให้ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกได้ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของศาลหลักเมืองพิษณุโลกซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up