ปชช.แห่ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ

เวลา 13.00 น. วันที่ 8 เมษายน 2562 ที่ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร(หรือวัดใหญ่)  ประชาชนที่ชาวพิษณุโลก ที่ลงทะเบียนในเขตเมืองพิษณุโลก เป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพิษณุโลก  เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน 
โดยจิตอาสาจะได้รับสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย ผ้าพันคอ พร้อม หมวกจิตอาสาพระราชทาน โดยจังหวัดพิษณุโลก  ผู้สมัครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเป็นจิตอาสาไว้ ขอให้ เดินทางนำบัตรประชาชนมาสมัครร่วมลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ เข้าร่วมปฏิบัติในพิธีการต่างๆ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดกิจกรรมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น. - 16.30 น. 
ตามที่ กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง จึงได้ดำเนินการรับสมัคร (จิตอาสาที่มีอยู่เดิม)และจัดกลุ่มงานจิตอาสาเฉพาะกิจเข้าร่วมปฏิบัติในพิธีการต่างๆ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดกิจกรรมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของทุกจังหวัดทั่วประเทศ

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up