เปิดบ้านวิชาการ PHHS Open House 2019

ที่บริเวณห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก (PL-TECH) อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก  โรงเรียนการโรงแรมและการบริการ จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ PHHS Open House 2019 ในหัวข้อ Art and Heart of Hospitality โดยมี นายสนาม  สุขคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนการโรงแรมและการบริการ จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักสูตรการเรียนการสอน ของโรงเรียนฯ เนื่องจาก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่าสาเหตุที่นักเรียนตัดสินใจเข้ามาศึกษาต่อที่โรงเรียนฯ มีไม่มากพอ เนื่องจากนักเรียนและผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจในภาคธุรกิจการโรงแรม รวมไปถึงเส้นทางการทำงาน และความมั่นคงในหน้าที่การงาน โดยเฉพาะการทำงานในโรงแรม 5 ดาว ที่ในอนาคตจะจะเติบโตขึ้นไปเรื่อย ๆ  และสามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี
ด้าน  ดร.เปรมฤดี  ชามพูนท  ผู้บริหารโรงเรียนการโรงแรมและการบริการ จังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยที่สร้างรายได้อย่ามหาศาล และจำนวนนักท่องเที่ยวก็จะขยายตัวขึ้นทุกปี  โรงเรียนการโรงแรมและการบริการจังหวัดพิษณุโลก จึงมุ่งเน้นในการผลิตบุคลากรคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมบริการที่ยังขาดแคลนและเป็นที่ต้องการแรงงานในสาขาเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายตัวดังกล่าว จึงได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู รวมไปถึงมองเห็นทางเลือกที่นักเรียนจะก้าวสู่อนาคตที่ดีต่อไป
สำหรับบรรยากาศภายในงานจะจัดบูธกิจกรรมทั้งหมด 4 บูธ จำลองเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว  ให้นักเรียนผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานในครั้งได้ได้สัมผัสถึงบรรยากาศจริง  บรรยายพิเศษ จาก ผู้จัดการใหญ่ในเครือโรงแรม SP กรุ๊ป ในหัวข้อ Career path by GM Paitoon   และพูดคุยกับ 2 เซฟ จากรายการ Top Chef Thailand Season 2 พร้อมโปรโมชั่นมากมาย ที่จะทำให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทางเลือกใหม่ในการศึกษาเพื่อไปต่อยอดในชีวิตประจำวันต่อไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up