คนรุ่นใหม่ แห่มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าคึกคัก

เวลา 14.00 น. วันที่ 17 มีนาคม 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สถานที่ที่ กกต.พิษณุโลก จัดเป็นสถานที่สำหรับผู้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและในเขตเลือกตั้ง  บรรยากาศการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าคึกคักอย่างมาก ผู้มาใช้สิทธิ์ที่ลงทะเบียนที่ส่วนใหญ่เป็นคนมีภูมิลำเนาต่างจังหวัดมาทำงานในจังหวัดพิษณุโลก มาตรวจสอบสิทธิ์ เช็คคูคาสำหรับลงคะแนน  กกต.พิษณุโลก ได้จัดทีมประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้สิทธิ์สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ว่าจะใช้สิทธิ์ในคูหาใดที่แยกเป็นรายกลุ่มจังหวัด รวมถึงสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดตรวจสอบสิทธิ์ได้  พบว่า มีคนรุ่นใหม่ วันทำงานและนักศึกษาที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิ์อย่างหนาตา  
พันตำรวจโท วัชรินทร์ พิมพ์กะภีร์  ผู้อำนวยการสำนักการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ประชาชนชาวพิษณุโลก และต่างจังหวัดที่ลงคะแนนขอเลือกตั้งล่วงหน้าจำนวนมาก มาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เช้า ตลอดจนถึงช่วงบ่ายวันนี้ ก็ยังมีมากันตลอดเวลา คาดว่าก่อน 17.00 น. จะเสร็จทันกำหนดเวลา เพราะเราให้ผู้ที่มาแสดงตนแล้วสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งได้  แต่ต้องแสดงตนก่อนเวลา 17.00 น.  โดยทางเจ้าหน้าที่ได้เตรียมพร้อมไว้แล้ว  โดยผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นควรนำบัตรประชาชนและมาดูลำดับเลขที่ของตนเอง ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง  ซึ่งการใช้สิทธิ์วันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทั้งจังหวัด 24,065 คน

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up