บรรยากาศใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า

เวลา 08.00 น. วันที่ 17 มีนาคม 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สถานที่ที่กกต.พิษณุโลก จัดเป็นสถานที่สำหรับผู้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและในเขตเลือกตั้ง รายงานบรรยากาศการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าคึกคักอย่างมาก ผู้มาใช้สิทธิ์ที่ลงทะเบียนที่ส่วนใหญ่เป็นคนมีภูมิลำเนาต่างจังหวัดมาทำงานในจังหวัดพิษณุโลก มาตรวจสอบสิทธิ์ เช็คคูหาสำหรับลงคะแนนจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเวลา 07.30-08.00 น. ก่อนเวลาให้ใช้สิทธิ์ กกต.พิษณุโลก ได้จัดทีมประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้สิทธิ์สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ว่าจะใช้สิทธิ์ในคูหาใดที่แยกเป็นรายกลุ่มจังหวัด รวมถึงสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดตรวจสอบสิทธิ์ได้ แต่ที่น่าสนใจมีเยาวชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก มาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคัก
ต่อมา 09.00 น.พลโท ฉลองชัย  ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า คูหาชุดที่  5  เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งหลังจากหย่อนบัตรใช้สิทธิ์แล้ว ได้เดินทางกลับทันที 
พันตำรวจโท วัชรินทร์ พิมพ์กะภีร์  ผู้อำนวยการสำนักการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ทาง กกต.พิษณุโลก ได้เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้ว เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ในวันนี้ 17 มี.ค. ได้มาลงเลือกตั้งก่อนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยทางเจ้าหน้าที่ได้เตรียมสถานที่ ,คูหา,บัตรเลือกตั้ง ไว้ให้แล้ว โดยผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นควรนำบัตรประชาชนและมาดูลำดับเลขที่ของตนเอง ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง ซึ่งการใช้สิทธิ์วันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทั้งจังหวัด 24,065 คน

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up