ตรวจเยี่ยมประชานแก้ไขปัญหาความยากจน

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลและเยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจนตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดพิษณุโลกเดินทางลงพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจน ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอวังทอง 
สำหรับวันนี้คณะที่ 4 ที่มี นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นหัวหน้าคณะทำงาน พร้อมด้วย นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอวังทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เหล่ากาชาดจังหวัดโลก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามพิษณุโลก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยศจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ได้ร่วมออกเยี่ยมเยียนเป้าหมายในพื้นที่รวม 62 ครัวเรือนโดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การให้คำปรึกษา แนะนำ ทางเลือกในการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือน เป้าหมายให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ซึ่งก่อนที่คณะทำงานจะลงพื้นที่ นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ เข้ามอบสิ่งของช่วยเหลือ มอบเงินส่วนตัว พร้อมให้กำลังใจลูกสาวของ นายสังวาล ตั้งใจ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 15/3 หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง หลังจากเมื่อเวลา 15:00 น. ของวันที่ 11 มีนาคม 2562 บ้าน นายสังวาล ตั้งใจที่อาศัยอยู่นั้น เกิดเพลิงลุกไหม้จากห้องครัวและได้ลุกลามจากคานไม้ไปยังห้องนอนขณะที่ นายสังวาล ตั้งใจ นอนหลับพักผ่อนอยู่ แต่โชคดีมีพลเมืองดีขับรถผ่านและเห็นเหตุการณ์จึงเข้าช่วยเหลือ นายสังวาล ตั้งใจ ออกมาจากบ้านหลังดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เข้าช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านต่อไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up