ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการรักษาความสงบ

เวลา 09.00 น. วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิดพร้อมให้โอวาทในพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการ รักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการป้องกันเหตุไม่สงบจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย และประกอบกับห้วงระยะเวลาที่ใกล้วันเลือกตั้ง จังหวัดพิษณุโลก จึงได้บูรณาการทุกภาคส่วน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองทุกอำเภอและส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดชุดปฏิบัติการเพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่สำคัญ เช่น สถานที่ราชการ สถานที่ตั้งสาธารณูปโภคต่างๆ สถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ จุดเสี่ยง จุดล่อแหลม รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยว หรือสถานที่สาธารณะที่มีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันการเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังเส้นทางสำคัญ ตลอดจนการตรวจสอบกล้องวงจรปิด /CCTV ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ 
สำหรับ "ชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการป้องกันเหตุไม่สงบจังหวัดพิษณุโลก" โดยประกอบกำลังเจ้าหน้าที่จาก มณฑลทหารบกที่ 39 ,ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ,สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ,ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก ,ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก ,สมาชิก อส. กอ. รมน. จังหวัดพิษณุโลก ,กองบิน 46 ,กองกำกับการตำรวจตระเวรชายแดน ที่ 31 ,เทศบาลนครพิษณุโลก 
นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สำหรับจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกับกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองร่วมกันตรวจสถานที่ต่างๆ อย่างเข้มข้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังเหตุร้ายและป้องกันการก่อความไม่สงบในจั้งหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ได้เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งของตนเองออกมาเลือกพรรคที่ตนเองคิดว่าจะเข้ามาพัฒนาประเทศ ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 วันเลือกตั้งล่วงหน้า อีกด้วย

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up