มั่นใจสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมแล้วเสร็จทัน

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เดินทางมาตรวจและติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ประกอบพระราชพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์บริเวณสระสองห้อง เขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้รับมอบหมายภารกิจจากจังหวัดพิษณุโลกให้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสระสองห้อง และดำเนินการก่อสร้างสะพานและปะรำพิธีเพื่อใช้ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และแล้วเสร็จทันในวันประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6 เมษายน 2562  เพื่อรองรับประชาชนและผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์มาร่วมพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในวันดังกล่าวและอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ในวันที่ 8-9 เมษายน 2562 พร้อมทั้งนำน้ำอภิเษกไปประกอบพิธีปลุกเสกน้ำรวมที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 18-19 เมษายน 2562 ก่อนนำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ต่อไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up