หลายหน่วยงานลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้พิการ

ชมรมจิตอาสาพัฒนาสังคมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับหนังสือพิมพ์เสียงมหาชน และ รายการมุมชีวิต ได้ลงพื้นที่ไปที่ ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อเข้าไปให้การช่วยเหลือครอบครัวของ นางสาวประทุม บัวทอง  อายุ 57 ปี พักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 2/1 หมู่ที่ 4  ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นผู้พิการ อยู่ในการดูแลของพี่สาว  มีอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน  พลเมืองดีได้มาพบเห็นเกิดเมตตาสงสาร จึงได้ประสานขอความช่วยเหลือมาที่รายการมุมชีวิตเพื่อเข้ามาให้การช่วยเหลือ
ล่าสุดได้มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงบริษัท ห้าง ร้านต่าง ๆได้นำสิ่งของจำนวนมากมามอบ นางสาวประทุม บัวทอง  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้พิการในครั้งนี้ อีกทั้งเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up