เปิดงานวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์

ช่วงเช้า วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  ที่ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานวัฒนธรรม  ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ เลขาธิการมูลนิธิเผยแพร่ศาสนาและพัฒนาชีวิต นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับพร้อมร่วมกิจกรรม
ตามที่จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับมูลนิธิเผยแพร่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน บูรณาการร่วมมือ เพื่อจัดงาน วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์และปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม สร้างจิตสำนึกให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมของกระทรวงวัฒนธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มูลนิธิเผยแพร่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งงานมีระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2562 บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลก 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up