ม.นเรศวร จัดกิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้ง

เมื่อเวลา 17.00 น.ของวันที่  6 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นิสิตภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดยนายสุเมธ โพธิ์อยู่ ประธานนิสิตรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่  1 พร้อมเพื่อนได้ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งจากศิลปะโดยคนรุ่นใหม่ ขึ้นเพื่อเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 มี.ค. นี้  โดยภายในกิจกรรมได้มีการเสวนากระบวนการและความสำคัญของการเลือกตั้งจากคณาจารย์รัฐศาสตร์ พร้อมทั้งการการเสวนาแสดงความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ อีกทั้งยังเปิดให้นิสิต ได้ใช้พู่กันแต้มสีสื่อความหมายของการเลือกตั้งครั้งนี้  
นายสุเมธ โพธิ์อยู่ ประธานนิสิตรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่  1 กล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้ต้องการให้นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง และการแสดงออกถึงประชาธิปไตยในครั้งนี้ที่หลายคนรอคอยมานานหลายปี ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่อยากให้นิสิตแสดงออกและสื่อความหมายของประชิปไตยอย่างแท้จริง พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนได้ออกมาใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่เลือกคนที่พร้อมเข้าไปทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติ
หลังจากนั้นกลุ่มนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ต่างร่วมกันจุดเทียน เพื่อแสดงออกในความพร้อมออกไปเลือกตั้ง 24 มี.ค.นี้ พร้อมกับร้องเพลงเพื่อมวลชน ที่สื่อความหมายถึงความพร้อมในการออกไปเลือกตั้งอีกครั้ง

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up