สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 08.15 น. ที่ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 , นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนข้าราชการ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ตามกำหนดการดังนี้
 1.เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 2.เสด็จฯ พระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 3.เสด็จ ฯ ไปเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์หหาร และเสด็จฯ ไปยังโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) เพื่อทรงทอดพระเนตรและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ 3 อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก  เชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562  ตามเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up