เตรียมงานวันการศึกษาเอกชนครบ 101 ปี

หอประชุมโรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายศุภเสฏฐ์ คณากุล นายกสมาคม ปสกช. นายบัณฑิต ครุฑางคะ ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ นางศิวารมย์ ศิริภาพ ประธาน ปสกช จ.นครสวรรค์ และนายอัคนี ศุขโรจน์ ประธาน ปสกช. พิษณุโลก ได้ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ถึงการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมวันการศึกษาเอกชน ในวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนธีรธาดา โรงเรียนนานาชาติแคมบริดจ์ฯ และโรงเรียนผดุงราษฎร์ โดยวันงานจะมีคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนของสถานศึกษาเอกชนในระบบ 700 โรงเรียน ผู้ร่วมงาน 2,000 คน จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมงาน
นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าว เพื่อนำเสนอนิทรรศการทางการศึกษา การนำเสนอความสามารถบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนเอกชน ผลงานต้นแบบของคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ อันเป็นการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนให้รับทราบถึงความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาเอกชน เป็นการรวมพลังสร้างความสามัคคีอย่างสร้างสรรค์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาเอกชนระหว่างโรงเรียนเอกชนด้วยกัน และเพื่อเชิดชูเกียรติผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ที่ได้ร่วมพัฒนาการศึกษาไทยมาตลอดระยะเวลา 101 ปี และการแข่งขันทักษะวิชาการทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมปลาย โดยใช้สถานที่แข่งขันทักษะวิชาการระดับอนุบาล สาระกลุ่มภาษาต่างประเทศและหุ่นยนต์ ที่โรงเรียนธีรธาดา กลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และศิลปศึกษา ที่โรงเรียนผดุงราษฎร์
ทั้งนี้ ในพิธีเปิดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด การเป็นเจ้าภาพจัดงาน 101 ปี การศึกษาเอกชน เพื่อร่วมพัฒนาเยาวชนไทย จะเป็นการทำให้ผลงานของคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนเอกชน มีโอกาสได้นำเสนอต่อสาธารณชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัดและทุกภาคส่วนในสังคมได้รวมพลังการจัดการศึกษาเอกชน ผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ได้รับการเชิดชูเกียรติอันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานการศึกษาเอกชนพัฒนาชาติต่อไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up